Comunicarea cu părinții

La Rio2 suntem deschisi si punem accent pe parteneriatul familie – gradinita, comunicarea eficienta fiind un aspect esential in buna desfasurare a acestui parteneriat.

Părinţii sunt rugaţi să comunice educatoarei orice problemă sesizată. Atunci când este o situaţie de natură administrativă sau care depăşeşte atribuţiile acesteia, părinţii vor lua legătura cu Directorul Grădiniţei.
Grădiniţa RIO 2 îşi doreşte o comunicare deschisa cu părinţii, de aceea vor exista mai multe modalităţi de transmitere a informaţiilor:
Weekly Report – cuprinde activitățile planificate pe parcursul unei săptămâni și este trimis în fiecare luni către parinți, pentru saptamana in curs.
Parent Teachers Conferences – întâlniri individuale, de trei ori pe an, prin care se oferă feedback în urma evaluărilor inițiale, sumative, finale. De asemenea, părintii pot solicita întâlniri individuale cu educatoarea grupei, cu programare prealabila.
Portofoliul copilului – fișa de evaluare, portofoliile evaluărilor (inițiala, sumativă, finală), alte lucrări/fișe ale copiilor, caracterizarea psihopedagogică la final de grupă mare.
Întâlnire administrativa (sedinta cu parintii) – atunci cand este cazu si daca tematica depaseste subiectul intalnirilor individuale sau al celorlalte cai de comunicare.
Consilieri cu psihologul gradinitei – la nevoie.
Corespondență prin e-mail – permanent, cu conducerea gradinitei, cu diferite anunţuri privind demersul instructiv-educativ la Grădinița RIO2. Avem rugămintea ca părinții să comunice adresele de e-mail corecte, iar în cazul modificării acestora să ne informeze pentru a putea reactualiza baza de date.
Activități interactive cu părinții – programate și anunțate din timp, la fiecare grupă, în funcţie de programul educaţional stabilit de cadrele didactice coordonatoare ale fiecărui nivel de vârstă. Grădinița RIO2 încurajează participarea activă a părinţilor în anumite programe educaţionale şi prezenţa lor fizică atunci când este solicitată. Participarea părinţilor asigură o bună relaţionare între cei trei parteneri educaţionali – copil, părinte, cadru didactic.
Serbarile – În calendarul activităţilor vor fi programate două serbări în care se vor prezenta programe artistice pregatite de educatoare împreună cu profesorii de la cursurile opționale.
La avizierul gradinitei, parintii pot consulta fisele zilnice de supraveghere a apetitului copiilor, precum si graficul referitor la odihna celor mici. Parintii sunt rugati ca eventualele discutii cu personalul, la final de program, sa se rezume strict la aspecte legate de activitatea copilului la grupa in ziua respectiva, detalii despre cat si cum au mancat/dormit, regasindu-se in fisele mentionate.
Parintii sunt rugati sa limiteze, pe cat posibil, doar la situatii urgente sau care nu suporta amanare comunicarea, in timpul programului, prin telefon, mesaj, whatsapp cu cadrele didactice si auxiliare ale gradinitei. Personalul didactic si auxiliar are ca principala responsabilitate coordonarea activitatii la grupa, supravegherea si ingrijirea copiilor.
Parintii au la dispozitie sistemul de supraveghere video, precum si fisele de la avizier pentru informare.