Limba englezã

Argument:
Procesul educațional în grădiniță se bazează pe o îmbinare armonioasă a metodelor tradiționale și moderne de predare-învăţare. Predarea se face în mod creativ, prin stimularea atenţiei şi a creativităţii copiilor. Introducerea vocabularului precum şi exersarea/ perfecționarea sa se face prin joc, imagini, poveşti, joc de rol, întrebări şi răspunsuri, prin folosirea de imagini, grafice şi materiale ilustrative, prin implicarea activă a fiecărui copil în actul de predare-învăţare, prin comunicare nonverbală sau limbajul corpului, etc.
Alegerea subiectelor tematice şi lingvistice se orientează după interesul copilului şi după capacitatea şi pregătirea lui pentru învăţare. Subiectele corespund şi amplifică interesul copilului, se adresează sentimentelor lui, stimulează angajamentul, fantezia şi creativitatea lui.
Temele abordate completează şi diferenţiază imaginea lumii pe care copilul şi-o construieşte sau deja a construit-o în limba maternă. Ele urmează o progresie semantic, pragmatică şi gramaticală. Subiectele sunt pe cât posibil mijlocite prin materiale de învăţare autentice. Se folosesc tipuri de texte simple ca de exemplu: rime, cântece, proverbe, basme, povestiri.
O şcolarizare pentru pronunţie este o parte integrată a ofertei noastre de învăţare. Pentru aceasta sunt utilizate mijloacele audio şi audiovizuale cu înregistrări în limba engleză. O componentă esenţială pentru însușirea limbii engleze o reprezintă mijloacele paralingvistice ca gestica şi mimica precum şi alte mijloace verbale strâns legate de dimensiunea socială şi culturală a utilizării limbii în limba-ţintă (forme de salut, expresii, forme de politeţe, şi altele).
Obiective:
Cursul iși propune să le dezvolte celor mici abilitățile de comunicare orală în limba engleza și înțelegerea mesajelor orale.
Acumularea și exersarea vocabularului in limba engleza.
Aplicabilitatea lingvistica in toate contextele educative.
Lecțiile de predare vor alterna cu cele de evaluare .

Frecvență: zilnic / 30 min