Mânuţe hãrnicuţe

Argument:
Acest opţional îşi propune să stimuleze, să exerseze, să amplifice abilităţile practice, sociale si creative ale copilului, dar şi să identifice eventualele întârzieri în dezvoltare, blocajele de comunicare şi emoţionale şi să introducă o notă recuperatorie şi puternic antrenantă în universul interior al copilului preşcolar. Activităţile acestui opţional sunt dedicate dezvoltării gustului estetic, creativitatii, fanteziei infantile, capacităţii preşcolarului de a se exterioriza şi de a-şi exprima într-o manieră creativa interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare şi socializare. De asemenea, activităţile din cadrul acestui opţional permit conştientizarea procesului de aplicabilitate a cunoştinţelor in practicã, exersare si experimentare a abilităţilor şi aptitudinilor creative, cu finalitate pozitivă pentru sine şi societate, prin activitati de:
Croitorie; Crosetat; Tricotat
Realizarea de accesorii si decoratiuni hand – made
Fashion, Design & Beauty
Origami
DIY & Craft
Obiective:
Formarea şi dezvoltarea unor abilitati practice si sociale;
Formarea şi dezvoltarea comportamentelor prosociale la preşcolari prin transpunerea cunoştinţelor in practicã, exersare si experimentare a abilităţilor şi atitudinilor creative, cu finalitate pozitivă pentru sine şi societate;
Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
Dezvoltarea spiritului de echipa;
Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii;
Însuşirea unor noţiuni şi concepte despre art & craft;
Utilizarea unor norme şi principii specifice educării caracterului.

Frecvență: o dată pe săptămână/30 minute