Traistuţa cu povești terapeutice

Argument:
Născut din nevoile psihologice personale ale copilului, acest opţional îşi propune să stimuleze, să exerseze, să amplifice abilităţile cognitive, emoţionale, relaţionale ale copilului, dar şi să identifice eventualele întârzieri în dezvoltare, blocajele de comunicare şi emoţionale şi să introducă o notă recuperatorie şi puternic antrenată în universul interior al copilului preşcolar. Activităţile acestui opţional sunt dedicate dezvoltării capacităţii preşcolarului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare şi socializare. De asemenea, activităţile din cadrul acestui opţional permit conştientizarea procesului de transformare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor în comportamente aplicabile în viaţa reală, cu finalitate pozitivă pentru sine şi societate.
Obiective:
Formarea şi dezvoltarea unor mecanisme de recunoaştere, acceptare şi autoreglare emoţională ca fundament al abilităţilor sociale;
Formarea şi dezvoltarea comportamentelor prosociale la preşcolari prin asimilarea unor concepte specifice educaţiei raţional-emotive;
Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
Dezvoltarea abilităţilor intra şi interpersonale care să faciliteze reuşita în viaţă;
Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii;
Îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii specifice educaţiei socioemoţionale,
Însuşirea unor noţiuni şi concepte despre personalitate;
Utilizarea unor norme şi principii specifice educării caracterului.

Frecvență: o dată pe săptămână / 30 min